TC 90 Granül Klor

KODFİYAT
540151330100,00 EUR + KDV
540151330120,00 EUR + KDV
540151330080,00 EUR + KDV
540151330070,00 EUR + KDV
KOD
54015133010
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133012
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133008
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133007
FİYAT
0,00 EUR + KDV
Açıklama

• Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir
• Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
• pH değeri nötürdür

• Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
• Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
• As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
• It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
• Prevents algae by oxidizing organic impurities
• pH value is neutral