GC 56 Granül Klor

KODFİYAT
540151330050,00 EUR + KDV
540151330140,00 EUR + KDV
540151330030,00 EUR + KDV
540151330020,00 EUR + KDV
KOD
54015133005
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133014
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133003
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54015133002
FİYAT
0,00 EUR + KDV
Açıklama

• %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
• Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
• pH değeri nötürdür
• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
GC 56 GRANÜL KLOR GC 56 GRANULAR CHLORINE
Granül
Granular
Plastik Kova
Plastic Drum
Karton Varil
Fiber Drum 5 – 10 – 25
Kg Kg
50
%56
• It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
• It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
• Target organismin the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
• pH value is neutral
• Prevents algae by oxidizing organic impurities
• As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays