TC 200 Triklor Tablet

KODFİYAT
540161330040,00 EUR + KDV
540161330070,00 EUR + KDV
540161330020,00 EUR + KDV
540161330030,00 EUR + KDV
KOD
54016133004
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54016133007
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54016133002
FİYAT
0,00 EUR + KDV
KOD
54016133003
FİYAT
0,00 EUR + KDV
Açıklama

Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir
• 200 gr tablet formundadır
• Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
• Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
• Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
• Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
• Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
• pH değeri nötürdür

Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
• It is in the form of 200 gr tablet
• Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
• As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
• It is effective in disinfection of pool water
• Prevents algae by oxidizing organic impurities
• Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
• pH value is neutral