Zeolit

BOYUTFİYAT
0,6 - 14,00 EUR + KDV
1 - 24,00 EUR + KDV
2 - 44,00 EUR + KDV
4 - 74,00 EUR + KDV
BOYUT
0,6 - 1
FİYAT
4,00 EUR + KDV
BOYUT
1 - 2
FİYAT
4,00 EUR + KDV
BOYUT
2 - 4
FİYAT
4,00 EUR + KDV
BOYUT
4 - 7
FİYAT
4,00 EUR + KDV
Açıklama

• Zeolit ,kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
• Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen
geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir zeoliir temiz ortamdaki
basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır
• Havuzunuz hep parlak kalır
• Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
• Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
• İşletme maliyetlerini düşürür
• Ters yıkamayı % 50 azaltır
• Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
• Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
• Tamamen doğaldır

• Produces very clear water compared to quartz sand
• An all-natural zeolite with a high surface area and large internal
cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure
drop in clean media is less than typical silica sand
• Your pool always stays bright
• It saves water, energy, labor and chemicals
• Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
• It reduces operating costs
• Reduces backwashing by 50%
• Reduces chloramines, odor and eye burning
• Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
• It is completely natural