Ozon Havuz Dezenfeksiyonu

İçme suları dezenfeksiyonu, başka su arıtma aşamaları ile ilişkili olmaktadır. Uygun dezenfeksiyon yalnız su yeterli ön arıtma yapılınca gerçekleşmektedir. Pek çok hususta, dezenfeksiyon uygulaması su arıtma sisteminde yer alan son aşamalardan bir tanesidir. Örnek verir isek; su arıtılmasında, dezenfeksiyon adımı eleme, çökeltme, topaklanma ve kum filtrasyonu ile ilk olarak belirlenmektedir. Bu durumda su, son dezenfeksiyon uygulaması adına mütenasip olmaktadır.

Çözünmeyen ve çözünmüş parçacıklar, dezenfeksiyon yan malzemelerine (hususiyet ile klorlama kullanımı sağlanırken) sebep olacağına ve aynı zamanda parçacıklar hastalık oluşturan büyüme adına besin içereceğinden sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda mikropların, partiküllere adsorbe edildiğinde sudan ayrılabilmesi oldukça güç olmaktadır. Su içerisinde çözünmeyen partiküllerin derişimleri, dezenfeksiyondan ilk olarak 1 mg/L’ nin alt düzeyine düşürülmesi gerekmektedir. Birey ya da doğal kaynaktan gelmekte olan başka kimyasal bileşikler dezenfeksiyon uygulamasının performansına da tesir eder. Moleküller dezenfektan ile dezenfeksiyon yan malzemeleriyle tepkimeye girebilmektedir. Bu, mikropları ve bakteriyi çıkartabilmek adına gerekli olan dezenfektan ölçüsünü çoğaltabilir. Aynı zamanda, bundan sonra derişmenin korunması için de güç olan hususlara sebebiyet verecektir.

Ozan Üretimi

Ozon, taşınmayı ya da depolanmayı engelleyen, böylelikle olduğu noktada imal edilmesini gerektirmekte olan, oran ile kısa bir yarı ömre sahip son derece dengesiz olan bir maddedir. Oksijen maddeleri içermekte olan olası bir gaz kaynaklarından imal edilebilir. Ozon imal edilmesi adına son derece yaygın olan kaynak, atmosferde ticari olarak hazırlanmakta olan sıvı hale getirilmiş sıkıştırılmış oksijen ya da hava olmaktadır. Saf oksijen gazı kullanımı sağlanması, ozon imal edilmesinin daha yüksek elverişliliğine sebep olmaktadır. Yalnız imal etme fiyatını çoğaltmaktadır. Havanın oksijen kaynağı olarak kullanımı sağlanması, havanın sıkıştırılması, temizlenmesi ve kurutulması gerekmektedir. Havanın sıkıştırılması, oksijen derişimini çoğaltmaya yaramaktadır. Toz ve pislik gibi bilinmeyen partiküllerin yok edilmesini, filtrenin kullanımının sağlanması ile gerçekleşmektedir. Nem alma uygulaması, çiğlenme yerinin soğutmayla azaltması ile gerçekleşmektedir.

Hijyenik kuru gaz, oldukça fazla voltajlı bir elektrik akımından gelmekte olan devamlı deşarjın elektronları havaya dağıtmış olduğu bir odadan geçirilmektedir. Elektron, oksijen maddelerini ozon maddelerine ve oksijen atomlarına dönüştürmektedir. Oldukça fazla miktarda kararsız olan oksijen atomu, hidroksil radikalleri oluşturulması üzerine havada bulunmakta olan hidrojen atomları ile bağlanmaktadır.

Ozona oksidasyon hususiyetini vermekte olan bu hidroksil radikalleri olmaktadır. Şuan ozon ve hidroksil radikallerini içermekte olan gaz suya verilmektedir. Ozon su içerisinde fazla çözünür olmamaktadır ve karakteristik olarak, oldukça fazla burgacın alt kısmında ciddi hava ya da su temas etmesine dayanmakta olan bir teşebbüs veya gazı çok fazla zaman su ile temas içerisinde olmasına izin verilmekte olan son derece ufak kabarcıklara bölmekte olan bir difüzör kullanımı sağlanarak çözülmektedir.

  1. kodifikasyon, ozon ve hava karışmasını temas tankındaki oldukça fazla bir su sütununa kabarma adına büyük havalandırıcı taşların kullanımı sağlanmaktadır. Temas tankı üzerine taze su verilmektedir ve tankın dip kısmından ozon gerçekleşmiş su akmaktadır. Her halde, sulara verilmekte olan ozon derişimi, ozon jeneratörü içerisinden geçiş yaptıktan sonra havada bulunmakta olan ozon oranına, gaz ve su ara yüzünde sunulmakta olan yüzey ortamına ve temas zamanına bağlı olmaktadır.

Karakteristik olarak su akışları sabit tutulmaktadır ve sistemde yer alan ozon oranı, jeneratörde elektriksel deşarj imal eden akımın voltajını ayarlayıp ya da gazın akış hızını ayarlayıp düzenlemektedir. Bir jeneratör aracılığı ile imal edilen ozon derişimi karakteristik olarak günlük gram, kilogram ya da pound olarak ifade edilmektedir. Su içerisindeki ozon çözünürlüğü sıcaklık yükseldikçe hız ile azalmasından dolayı besleme suları sıcaklığındaki iklimsel aralık çok ciddi bir dizayn değişkenidir.

Ozon gazı kimyasal kalıntı bırakmamak için bilinmekte olan son derece tesirli oksidan olması, devamlı iş yeri gideri olmaması havuz işlerinde tesirli bir prosedür olarak kullanımı sağlanmaktadır.

Ozon gazı havuz içinde bulunmakta olan bütün mikropların hücre duvarlarını parçalamakta ve yok etmektedir. Suyun tadında herhangi bir farklılık göstermediği gibi, kimyasal kullanımı sağlanmadığı için havuz içinde yer alan ve etrafındaki bireylerinde kimyasalların zararlı tesirleri yer almamaktadır.

Ozon gazı tam otomatik ve devamlı olarak işlemi gerçekleşmesi ile havuzların sterilize edilmesinde bütün mikropların, küflerin, mantarların, mayaların ve bakterilerin oluşmasını önlemektedir. Su içerisinde yer alan inorganik ve organikleri okside edip suların son derece duru, son derece yumuşak duruma gelmelerini sağlar.

Havuz dezenfeksiyonu gerçekleşir iken ozon sistemi pek çok ülkede yasal olarak mecbur duruma gelmekte olan ve bunun yanında yurdumuzda da yasal olarak kararnamede bulunmaktadır. Ozon sistemi bulunmakta olan makine dairelerinde fazla farklı gerçekleşmeden pratik bir şekilde kurulumu yetkili olan servisler aracılığı ile yapılmaktadır. İşlemde kesinlik ile mühendislik hizmeti sağlanarak mütenasip sistemi mütenasip dozajda ve mütenasip kontrol sistemi ile gerçekleştirmek gerekir. Bu durumun tersi halinde hatalı işlemler ozon sistemlerinde doğru bir şekilde işlem yapmamasının yanı sıra olumsuz tesirler yaratmaktadır.

Şahsi yüzme havuzu ve sosyal tesis yüzme havuzu adına ozon dezenfeksiyon sistemi farklı farklı dizaynı gerçekleşmektedir. Havuzda oluşacak herhangi bir pislenmeyi engellemek ve havuz sularının arınması adına kullanımı sağlanır. Havuz ozon jeneratörü ile dezenfeksiyon sistemi kullanımı sağlanarak, mikroplar, mikroplar, organik kirleticiler havuz sularından arındırılır.

Dezenfeksiyon sisteminde oksidasyon oluşmakta olan kirletici öğeleri öldürmektedir. Fülokülasyon ise kirleticileri bir yere toplamakta ve topak durumuna getirip filtre yardımı ile havuz sularından uzaklaştırmayı sağlar. Havuz sularının ozon ile temizlenme işlemi, suların ph seviyesinin değişiklik göstermemesine be başka temizleyici maddelerine uygun olarak son derece hijyenik olmasını sağlamaktadır.

Ozon Jeneratörü

Bütün havuz modelinde, havuz sularının hijyenik kalmaları ve kişi sıhhati çerçevesinden zararlı öğe içermemekte olması son derece mühim olmaktadır. Havuzda suyun temizlenebilmesi adına türlü prosedürlerin kullanımı sağlanır. Oldukça iyi temizleme sisteminden bir tanesi ozon jeneratörü ile dezenfeksiyon uygulamasıdır. Web adresimizde havuz çeşidi ve modellerine uygun olarak bütün ekipmanlar yer almaktadır. Ozon jeneratörü malzemelerimiz değişik modellerden oluşur. Hususiyet ile içerisinde, duvara kurulumu yapılabilen, LED ekranı sayesinde pratik ayarlanan, otomatik aktivasyona sahip olan, hava soğutmalı kontrol valfleri yer almaktadır.

Havuz Suyunun Temizlenmesi

Havuz suyunun temizlenme işlemi adına kullanımı sağlanan başka prosedürlerde, suların dezenfektan ile temizlenmesinden daha sonra depolanması gerekir. Ozon jeneratörü ile gerçekleşecek dezenfeksiyon uygulamalarında, ayrıyeten uygulamalara gerek duyulmamaktadır. Ozon oksijen bazlı olmasından dolayı pratik bir şekilde kullanımı sağlanabilmektedir. Havuz suyunun, kişi ve çevre sıhhati çerçevesinden zararsız hale gelebilmesi adına bütün tortu ve artık öğelerin zararsız hale gelmesini ve su içerisinden uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Ozon ile gerçekleşen su temizleme uygulamalarında, su içerisinde oluşumu gerçekleşebilecek brom ve krom bazlı türlü bileşiğin oluşmasına karşı önlem alınmış olmaktadır. Ozon jeneratörünün gerekli olması ve kullanılması ile ilgili web adresimizden bilgi sahibi olabilirsiniz ve gereksiniminiz olan malzemeyi son derece iyi maliyet alternatiflerimizi değerlendirip temin edebilirsiniz.

Sosyal Tesis Havuzlar İçin Ozon Dezenfeksiyonu

Havuz çeşidine ozon dezenfeksiyon sistemi çeşitleri değişiktir. Sosyal tesis havuzu adına malzeme türlerimizi inceleyebilmektesiniz. Bu malzemelerimiz geniş işlemler adına kullanımı sağlandığından, deşarj kabini bulunmaktadır. Geniş havuz sistemleri adına tavsiye ettiğimiz malzemelerde, ozon kapasitesi saatlik olarak hesaplanması gerçekleşmekte ve 28 ile 170 gr/saat olarak hesaplanıp oldukça fazla performans sağlanabilmesi maksat edilir. Bu malzemelerimizi geniş kapasiteli havuz adına tavsiye ediyoruz. Malzemelerimizin paslanmaz çelik ve elektrostatik toz boya ile kaplı olmaktadır. Geniş kapasiteli bütün su çalışma tesisinde kullanımı sağlanmaktadır.

Havuzun Ozan İle Dezenfekte Etmenin Faydaları

Havuz temizlenmesi adına ozon jeneratörü ile dezenfekte sisteminin kullanımını sağlamaya başladığınız zaman su içindeki türlü mikroplar ile beraber bütün kimyasalların temizlenmelerini sağlamaktasınız. Oldukça doğal dezenfektan olmasından dolayı artık ve kalıntı bırakmaz. Yüzme havuzunda, gözlerde yanma, ciltte kızarıklık gibi türlü enfeksiyonun gerçekleşmesi gibi tehlikeleri meydandan kaldırır.

Havuzda bütün mikropları önlediği için bireylerde mantar oluşma tehlikesini de yok etmiş olur. Ozon ile dezenfeksiyon gerçekleştiğinde havuz suları oldukça daha ışıltılı ve duru olmaktadır. Havuz suları temizleme işlemi mevzusunda İdeal Havuz firmamızın web adresinde bulunmakta olan dezenfekte malzemelerimizi inceleyerek malzemeler arasında kıyaslama yapabilmektesiniz. Havuz ozon jeneratörü araçları ve dezenfeksiyon sisteminin, kullanışı, temin edilmesi, yararı ve fiyatı gibi bütün konuların bilgisine web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Ozon, klor ve klorun çeşitlerinden 20 ile 30 kat daha çok dezenfeksiyon kuvvetine sahip olmaktadır. Ozon dezenfeksiyonu adına gerekli olan temas zamanı genel de klorun süresinden 4 ile 5 kat daha az olmaktadır. Aynı zamanda ozon, kansere dayalı olası bir THM ya da kompleks klorlu bileşikler oluşturmamaktadır. Ozon mikrop, virüs, küf, alg, spor ve bakterileri yok eden tesirli bir dezenfektan olmaktadır. Ozon, havuzu ve kaplıcayı iyileştirmek adına kendi başına kullanımı sağlanabilir ya da devamlı dolaşıma girmemekte olan havuzda kalıntı sağlayabilmek adına sodyum bromür ile beraber kullanımı sağlanmaktadır.

Ozon Sistemi Nedir?

Ozon 3 oksijen atomundan oluşmakta olan stabil olmamakta olan bir gaz olmaktadır. 2 atomlu atmosferde bulunmakta olan oksijenin fazla yüksek enerji taşımakta olan bir biçimdir. Ozon organizmanın hücre duvarını parçalayıp bilinmekte olan tüm bakteri, maya, küf, virüs, mantar ve mikrop türleri adına öldürücü bir tesire sahip olmaktadır.

Ozan Gazı Zararlı Mıdır?

Ozon gazı, solumuş olduğumuz havadan veya saf oksijenden sağlanmaktadır. Kararsız bünyesi sebebi ile işlevini bitirdikten sonra yeniden hammaddesi olan oksijene dönüşmektedir. İz bırakmayan doğal bir dezenfektan olması ve devamlı solunması kişi sağlığına zararlı olmaktadır.

Ozan Gazı Nasıl Elde Edilir?

Doğa içerisinde güneşten gelmekte olan mor ötesi ışının atmosferde bulunan oksijeni parçalayıp ozon maddelerini çevirmesi neticesinde oluşmaktadır. Teknolojik olarak da elektrik enerjisi desteği ile havada yer alan oksijenin parçalanması yolu ile veya saf oksijenden sağlanır. Ozon gazı ticari kullanım sağlanması olan doğal bir dezenfektan olmaktadır.

Suda Ozon Nedir?

Su dezenfeksiyonunda ozon kullanılması, ozon oksidasyon kuvveti oldukça fazla ve bilmekte olan son derece kuvvetli dezenfektan olmaktadır. Fazla oksidasyon kuvveti mikropların öldürülmesinde son derece fazla tesirli olmaktadır. Ozonun sulara 4 ile 10 dakika aralığında yapılması suların dezenfekte olmaları adına yeterli olmaktadır.

Ozon Faydaları Nelerdir?

  • Mikro organizma zarını kırmak için klor ile kıyaslandığında % 50 daha elverişli olmaktadır.
  • Klorlardan 3000 kat daha hızlı olmakta olan fazla türlü mikrobu meydandan kaldırmaktadır.
  • Düşük derişmelerde kuvvetli dezenfektandır.
  • Yan malzeme bırakmadan oksijen gazı içerisinde ayrışmaktadır.
  • Gıda ile aracısız temas adına FDA onalı olmaktadır.
  • Pek çok gıda malzemesinin raf ömürlerini uzatmaktadır.
  • Elverişli tat, renk ve koku giderici olmaktadır.
  • Kullanma yerinde pratik ve hesaplı olarak imal edilir.
  • Az olan derişmelerde kişiler yönünden basitçe tespit edilip böylelikle yönetilmesi güvenli olmaktadır.

Siz değerli müşterilerimiz de eğer bir ozon havuz dezenfekte işlemi yaptırmayı ya da bir ozon jeneratörüne sahip olmayı istiyor iseniz hemen İdeal Havuz firmamız ile iletişime geçin.

Diğer Yazılar

Hatay Havuz Yapımı

Havuz Isıtılması Veya Soğutulması

Havuz açık ya da kapalı olsun, havuz ısıtılması gerekebileceği veya istenebileceği gibi, iklim şartları yüzünde çok sıcak olan bölgelerde de, havuz suyunu soğutmak gerekmektedir. Havuz eşanjörlerinin kolay temizlenebilmesi için, paslanmaz çelik plakalı tipte eşanjör kullanmak en doğru seçim olacaktır. Bu plakların birbirinden ayrılarak temizlenmesi ve tekrar aynı şekilde montajı çok kolaydır. Isıtılan havuzun bulunduğu ortam: Kapalı alanlarda […]

Eskişehir Havuz Yapımı

Havuz Isıtma Sistemi Nedir

Havuz suyu ısıtma sistemi, açık ve kapalı havuzlar için kullanılan su ısısının kontrolünü sağlamakta olan bir mekanizmadır. Havuz suyu sıcaklığını ortalama derecede tutmak için havuz ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Havuz ısıtma sisteminde iki kaynaktan faydalanılır. Bunlardan biri güneş kollektörü kullanılarak ısıtma, diğeri ise doğalgaz kullanarak ısıtmadır. Güneş kollektörü sistemi diğerlerine göre daha tasarruflu ve daha az […]

Bilecik Havuz Yapımı

Hangi Havuzlar İçin İzin Alınmalı?

Genellikle müstakil, bahçeli evler veya villaların vazgeçilmezi havuzlardır. Bu tip özellikleri barındıran evlerde oturan insanlar, gerek kış aylarında bahçemize estetik bir görüntü katmasıyla, gerekse yaz aylarında havuz başı etkinlikler ve eğlenceler için yaptırmak istemektedir. Ancak havuz sahibi olmak inşaat alanında sınırlı sorumlulukların yanı sıra bazı izinleri yanında getirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havuz yaptırmak isteyenler […]

Dış Mekan Sauna Yapımı

Hamam veya Avrupa’da yaygınlaşmış adıyla Türk Banyosu, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla ve aynı zamanda eğlence amacı için de kullanılan yapılardır. Türk hamamı ısıtılması konusunda iki tür yöntem kullanılmaktadır. Kablolu hamam ısıtması Boru ile hamam ısıtması Hamamlar, mermerlerin altına yerleştirilen kablolar veya borular yardımıyla ısıtılmaktadır. Eski zamanlarda da aynı […]

Hamam Isıtması Nasıl Yapılır?

Hamam veya Avrupa’da yaygınlaşmış adıyla Türk Banyosu, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla ve aynı zamanda eğlence amacı için de kullanılan yapılardır. Türk hamamı ısıtılması konusunda iki tür yöntem kullanılmaktadır. Kablolu hamam ısıtması Boru ile hamam ısıtması Hamamlar, mermerlerin altına yerleştirilen kablolar veya borular yardımıyla ısıtılmaktadır. Eski zamanlarda da aynı […]

Fiberglass Havuzun Özellikleri ve Avantajları

Fiberglass havuzlar daha kısa zamanda tedarik edilip getirildiğinden daha ergonomik ve hızlı kuruluma sahiptir. En büyük avantajlarından biri, kurulumdan sonra direkt olarak kullanıma hazır hale gelmesidir. Fayans, merdiven, tutacak gibi ek parçaların bir bütün olarak var olduğundan, fiyatlarında bir avantaj  sağlar. Fiberglass havuzlarda su kaçağı, su sızdırma problemleri meydana gelmemektedir. Temizliği kolay zemini ve duvarları […]

Buhar Odası Kaç Derece Olmalı?

Buhar odasının nem yoğunluğu %100’e yakın olduğu, sıcaklığın 45 santigrat derece ile 65 santigrat derece arasında değişiklik göstermektedir. Ortamda bulunan nem oranının yüksek olması üst solunum yolu için fayda sağlamaktadır. Buhar odasındaki nem oranın yüksek olması sayesinde ciltteki nem kaybı az olur ve bununla birlikte cilt dışarıdan aldığı nem sayesinde toksinleri dışarı atarken sıvı kaybına […]

Tuzlu Sulu Havuz

Bahçemizde bir havuzumuz olsun, güzel ve eğlenceli vakitler geçirelim, ailemizle veya arkadaşlarımızla keyifli vakitler geçirelim ve aynı zamanda sağlığımıza da biraz etkisi olsun istiyorsak karşımıza çıkan bir diğer seçenek ise tuzlu su havuzlarıdır. Tuzlu su havuzları, denizde yüzmekle evde kendinize bir tuz banyosu yapmak arasında gerçekten keyifli bir ortamdır. Tuzlu su havuzlarının bakımı daha kolay […]

Sığ Havuz Fiyatları

Sıcak yaz günlerinde bahçede kendi havuzumuza sahip olmak herkesin hayalleri arasında yer almaktadır. Havuz yapımı, uzmanlık, yetkinlik ve profesyonellik isteyen bir hizmet türüdür. Bu nedenle alacağınız hizmetlerin belirli bir kalitede olmasını istemek elbette herkesin isteyeceği türden bir istektir. Bu nedenle havuz yapım maliyetleri, 3 temel başlıkta incelenmektedir; Malzeme Kalitesi, Kalifiye işçilik, Tecrübe. Bu durumlar her […]

Site Havuzu Kaç Metre

Site havuzu için standart havuz ölçüleri vardır. Firmamızın yıllardır süren deneyimi ve tecrübemizle birlikte sizin için en ideal site havuz inşaasını yapmak için çalışmaktadır. 32 ila 50 m2 arasında bir değerde inşa edilecek olan bir havuz tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayacaktır. 8×4 metre ya da 5×10 metre arasında yapılan bir site havuzu konakladığınız yerin  havasını değiştirecek, dekor olarak estetik bir […]