Infinity Havuz

İnfinity havuzlarına sonsuzluk havuzu adı da söylenmektedir. İnfinity havuzu, denize karşı manzarası bulunmakta olan havuza söylenmekte olan isimdir. İnfinity havuzu esas olarak sıfır kenar havuz olarak da bilinmektedir. Bu havuz türü her vakit hususi olarak yapımı gerçekleşmektedir. Bu tür havuzda maksat manzaraya ilgi çekmek olmaktadır. İnfinity havuzları sizlere bir şelale görünümü gibi görünen akmakta olan bir su yanılması vermektedir fakat sizler akan suyu görememektesiniz. İnfinity havuzu başka havuz çeşitlerine göre oldukça daha maliyetli havuzlar olmaktadır. Bu çeşit havuzun inşa edilmesi adına ön plana çıkarılması arzu edilen bir manzara olması mühim olmaktadır.

Genel de tatil yerlerinde bulunmakta olan konaklama yerlerinin inşa ettirmiş oldukları infinity havuz projeleri son vakitlerde ziyaretçi kişilerin son derece dikkatlerini çekmeye başlamıştır. İnfinity havuzu görünüm ve konfor açısından son derece etkileyici olmaktadır. İnfinity havuzunun inşa edileceği alan ile ilgili bir kısıtlama tabii ki de bulunmamaktadır. Fakat okyanusun, dağların, mükemmel orman manzarasının bulunduğu alanlara inşa edilince meydana mükemmel görsellik çıkmaktadır.

İnfinity Havuz Yapımı

Türlü çeşitleri içerisinde yüzme havuzunun bir bahçeye kurulumu gerçekleşir, taşma adı verilen, tipik dizaynı adına son derece hoş olanlardan bir tanesi olmaktadır ve genel de hoş bağlamda ilave edilmektedir.

İnfinity havuzlara daha sonra doluluk kanalı ilave edilir. Bu kanal gizli ya da görünür olabilmektedir.

Havuzun bütün etrafı boyunca, esas olarak, dolusavak olarak isimlendirilen ve ızgaraları suyu dönüştürmekte olan kompanzasyon tankı, havuz ile filtrasyon sisteminin arasına yerleştirilmektedir.

Su bunun ardından dengeleme deposundan çekilerek filtrasyon sistemine geçerek ilk olarak filtrelenir ve bunun ardından taban drenajları aracılığı ile depoya yeniden gönderilir.

Kompanzasyon tanklarının büyüklükleri havuzun büyüklüklerine dayalı olmaktadır.

Çevre ızgarasında su taşması, su zemininde oluşacak bütün pislikleri kevgir yardımı ile havuz içerisinden atmayı sağlamaktadır. Böylelikle normal havuzda çalışanların tersine, her vakit hijyenik kalmalarını sağlamaktadır.

Güzel görsellik açısı ile bakıldığı zaman bu havuz türlerinin tipik hususiyetleri tabanın aynı hizası olarak yerleştirilmelidir, böylelikle su tabana aynı hizada olmasından dolayı bir tesir yaratmış olmaktadır. Ayna da oldukça daha büyük bir çerçevede görsellik izlenimi vermektedir.

Geleneksel havuzlar ile karşılaştırıldığı zaman infinity havuzlarının fiyatı oldukça fazla olmaktadır. Fakat gider yalnızca oldukça iyi güzel görünüm tesirleri ile olmamakta ayrıca temiz doğanın avantajı ve bahsetmiş olduğumuz görevi görmektedir.

Esas olarak, geleneksel filtre sistemine oran ile, süzgeç olarak isimlendirilenler, infinity havuzları halinde, bunu son derece fazla pisleten suyun en üst katmanı olmakta olan üzerindeki, bulunmakta olan organik atıkları tüketmekte olan, devamlı filtrelenmektedir ve dezenfekte edilmektedir.

İnfinity Havuzlara Dair Bilinmesi Gerekenler

Havuz inşa etme projesinde herhangi bir ihmalden ötürü hemen meydana çıkmakta olan, önemli, fakat kaçınması muhtemel hatalar ile karşılaşılmaktadır. Bu hataların geniş bir bölümü veya başkalarına miktar ile oldukça korkutucu olanları genellik ile infinity havuzlarda görülmektedir. Şu durumda herkesin bilmesi gerekli olan husus, infinity havuzun hususi dizayn ve inşaların en başta gelen desteği durumuna gelmesidir. Yabancıl ve hem de gelecekçi olarak görülmekte olan infinity havuzu hususi satış yapımlarında son derece yaygın dizayn unsurlarından bir tanesi olmaktadır.

Yaygın ve bilinir olmasına dayanıp infinity havuzlarının uygun bir biçimde dizaynının gerçekleşmesinin ve yapımının gerçekleşmesinin oldukça kolay veya otomatik bir sisteme bağlı olduklarını düşünebilmektesiniz. Yalnız maalesef ki hal hiç de bu durumda olmamaktadır. Arıza ve hatalar oldukça normal sayılmaktadır fakat bir göz önünde tutar isek göreceksiniz ki, doğru bir göreve sahip olmamakta olan proje, ev sahiplerinden müteahhitlere ve aynı zamanda endüstriye kadar projeye dahil olmuş olan bütün kişiler için üzücü neticeler doğurmaktadır.

İnfinity havuzu projesinin mükemmel şirketler aracılığı ile yönetilmesi gerekmektedir. Bir takım mevzularda destek olmak adına son derece yaygın hataların bir listesi oluşturulabilir diye düşünmekteyiz.

İnfinity Havuzların Yapımında Listelenebilecek En Yaygın Hatalar

Çanak Boyutu Ve Biçimi: Oldukça sıklık ile yapılmakta olan ve oldukça önemli olması mümkün hatalar, dizayn esnasında ve yeterli ebata sahip bir çanak gerçekleşmesinde oluşmakta olan hatalar olmaktadır. Çanak ebatını hesaplamada kullanımı sağlanan türlü formüller bulunmaktadır. Fakat esas mühim olan çanağın, havuz kenarları boyunca akan suyu alabilecek kapasitede olmasıdır. Bu gereksinim çerçevesinde ana etmenlere özen göstermeniz gerekmektedir. Geçiş durumunda su, havuza girecek olan unsurlar dolayısı ile suda oluşacak rüzgar ve kabarma olmaktadır. İnfinity havuzunda genellik ile geçiş durumundaki su, demin bahsetmiş olduğumuz havuzu yeteri miktarda yükseltebilecek hacme sahip olması gerekmektedir ki, böylelikle üstünden akıp bütün kenarları ıslatabilmektesiniz. Kenar pompaları görev durumunda iken su bendi duvarı üstünden taşabilecek oranda suyu da içermektedir. Unutmayınız ki su, kenardan çanağın ne derece uzağına akar ise oldukça daha çok hacimli su geçiş durumunda olmaktadır.

Bu, kenarda olan görevi yapabilmek adına gerekmekte olan bütün suyu alabilecek kapasitede bir çanağa sahip olmak mecburiyetinde olacağınız demektir. Bu husus basit bir hidrolik hesap olmakta fakat şayet tahminleriniz yeterli olmayacak miktarda olur ise netice korkutucu olur.

Aynı zamanda havuza girmekte olan bireyler dolayısı ile suda oluşmakta olan kabarma olarak isimlendirdiğimiz, bireylerin havuz içerisine girmesi neticesinde kabaran suyu alabilmesi adına ilave hacme gereksiniminiz olması mevzusu olmaktadır. Şüphesiz, belli bir vakitte kaç bireyin havuza girecek olması ile ilgili bilgi noksanlığı olması sebebi ile bu hususu hesaplayabilmek güç olmaktadır.

Hava rüzgarlı ise çanağın kenar üstünden akan suyu alabilecek kapasitede olması gerekmektedir. Şayet rüzgar suyu çanağın ilerisine sürükler ise havuzun alt kısmındaki eğim aşınabilmektedir ve bu aşınma da pek çok önemli soruna sebebiyet verebilmektedir. Oluğun ne derece büyük olacağı dökülme yüksekliğine ve tahmini rüzgar hızına dayalı olmaktadır. Rüzgarın ne taraftan estiğini ve çanak dizaynını ne biçimde tesir ettiğinin bilinmesi mühim olmaktadır.

Bent Duvarlarının Su Yalıtımı: Taşma kenarı veya bent duvarlarından girmekte olan suyu azaltabilmek, infinity havuzunda tipik mühime sahip olmakta olan bir mevzudur. Profesyoneller her vakit negatif ve pozitif taraflı su izolasyonu adına mütenasip bir su izolasyonu malzemesinin kullanımının sağlanmasını tavsiye etmektedirler ve bu da su izolasyon malzemesinin her 2 yöne ve destek almadan kenar duvarına yapılması demek olmaktadır. Pek çok müteahhit ilk olarak yer altı kristalinin kullanımını sağlamayı tercih etmekte ardından da su izolasyonlu membran uygulamaktadırlar.

Mütenasip olmayan su izolasyonu suyun duvara doğru çalışma tehlikesini arttırmakta ve bu durum da duvarın dış bölümündeki zeminin katmanlara ayrılmasına ya da mineral artmasından hasar görmesine sebep olabilmektedir.

Su Migrasyonu: Bu sık sık kaçırılmakta olan ancak son derece mühim bir tesire sahip olan mevzudur. Suyun tutma havasının ilerisine dökülmekte olduğu bir takım projeler olmaktadır. Suyun girmesi gerekli olan noktaya girmesi adına tedbir almaz iseniz, havza dış alanına dökülmekte olan su eğime ya da havuzun temeline hasar verebilmektedir. Çözüm olarak; kenarın uç bölümlerinde suyu havzaya doğru yönlendirmekte olan ufak tamponlar veya konturlar oluşturabilmektir.

Havuz İçin Otomatik Su Doldurma Sistemi: İnfinity havuzlarında karakteristik olarak, sıçrama ve buharlaşmayı telafi edebilmek adına otomatik bir doldurma sistemi olması gerekmektedir. Otomatik doldurma ünitesi genel de temel havuzun üst bölümüne yerleştirilmemeli, çanağın taşma kenar duvarının düşük düzeylerine yerleştirilmesi gerekir. Kısaca açıklar isek havuzun üst bölümündeki su düzeyi dolu kalacaktır, be sebep ile üst bölümler adına otomatik doldurmaya gerek bulunmamaktadır. Bu durumun tam aksi çanağın alt bölümü su düzeyinin farklılaştığı sahadır ve düzey mühim oranda farklılaşır. Bura sıçrama ve buharlaşmanın kesin neticelerini görebileceğiniz yerdir.

Bu duruma ilave olarak, bir takım inşayı gerçekleştiren kişiler bendin alt bölümlerinde elektronik düzeyleme sisteminin yerine hesaplı şamandıra valfinin kullanımını sağlar. Unutmayınız ki pompayı açtığınız an çanağı boşaltıyorsunuz ve suyu havuz içerisine tekrar gönderiyorsunuz. Su çanaktan, geçiş durumunda olan su ölçüsü ile, aynı miktarda dökülür ve bu da, hatalı biçimde yerleştirmiş şamandıra valfini, pompa işlevini yapar iken çanağı devamlı olarak doldurması adına tetiklemektedir. Daha sonra pompa kapatıldığı zaman geçiş durumunda olan su çanağın alt bölümüne dökülür ve tankı çok fazla yüklemektedir. Bu durumun neticesi olarak su çanağın üst kısmına veya taşan suyun üstüne dökülmesine sebep olmaktadır.

Elektronik su düzeyleme aletinde bir yüksek yer ve bir düşük yer bulunmaktadır. Yüksek yer, havuza girmekte olan kişilerin çok yük yaratması halinde geçiş durumunda olan suyu tutabilmek adına kenar pompasını aktif etmektedir. Düşük yer ise optimum çalışma düzeyinde tutmaktadır. Düzey düştüğü vakit su doldurma hattını üst tanka doğru tetiklemekte ve su hacmini dengelemektedir.

Destek Yansımalar: Taşmalı havuzda görülmekte olan başka bir hata ise tesisatı yapan kişinin dönüş hattını su üzerinde dalgacıklar oluşabilecek biçimde, böylelikle su yansıma niteliğini bozabilecek biçimde yerleştirmesidir. Pek çok kişi taşmalı havuz tercih ediyor. Bunun nedeni ise su yüzeyinin bir cam katmanı olarak görünüm sağlamasını arzu etmeleridir. Su ne derece dingin olur ise, yaratmış olduğu tesir de daha hoş olabilecektir. Bu sebep ile yüzeyde olan bozulmayı en az düzeyde tutabilmek adına saptırıcılar ile birlikte taban besleme nozulunun kullanımını sağlamanız gerekmektedir.

Tutma Havzası Döşemesi: Alt çanakta bulunmakta olan su düzeyi fazla dalgalanmasından dolayı genel de pek çok havuzda gerçekleştiği gibi yalnızca 6 inç olmamakta, 18 inçlik döşeme gerçekleşmektedir. Döşeme bandının oldukça daha büyük tutulabilmesi, farklılaşan nemli, kuru şartlarda saklanamayan alçı ya da çakıl döşemeyi koruyabilecektir.

Ayrı Filtrasyon Ve Kenar Etkili Sirkülasyon: Havuzun üst bölümündeki dolaşım adına su düzeyinde kevgir ile birlikte parametre hızlı pompa ve filtre kullanımını sağlayın, böylelikle kenar üstünde yüzmekte olan kalıntılar en aza düşmektedir.

Profesyoneller, kenardan taşmayı önlemek adına 2. Bir parametre hızlı pompa ve filtre kullanılmasını tavsiye etmektedir. Parametre hızlı pompa, bent duvarlarına muhtemel olan minimum su ile ıslak tutabilmeyi sağlamaktadır ve böylelikle enerji tasarrufu da sağlayabilirsiniz. Ayrıca bent duvarlarını gün içinde ıslak tutabilmek, döşeme ve taştaki mineral çoğalmasını da azaltmaktadır.

Diğer Yazılar

Hatay Havuz Yapımı

Havuz Isıtılması Veya Soğutulması

Havuz açık ya da kapalı olsun, havuz ısıtılması gerekebileceği veya istenebileceği gibi, iklim şartları yüzünde çok sıcak olan bölgelerde de, havuz suyunu soğutmak gerekmektedir. Havuz eşanjörlerinin kolay temizlenebilmesi için, paslanmaz çelik plakalı tipte eşanjör kullanmak en doğru seçim olacaktır. Bu plakların birbirinden ayrılarak temizlenmesi ve tekrar aynı şekilde montajı çok kolaydır. Isıtılan havuzun bulunduğu ortam: Kapalı alanlarda […]

Eskişehir Havuz Yapımı

Havuz Isıtma Sistemi Nedir

Havuz suyu ısıtma sistemi, açık ve kapalı havuzlar için kullanılan su ısısının kontrolünü sağlamakta olan bir mekanizmadır. Havuz suyu sıcaklığını ortalama derecede tutmak için havuz ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Havuz ısıtma sisteminde iki kaynaktan faydalanılır. Bunlardan biri güneş kollektörü kullanılarak ısıtma, diğeri ise doğalgaz kullanarak ısıtmadır. Güneş kollektörü sistemi diğerlerine göre daha tasarruflu ve daha az […]

Bilecik Havuz Yapımı

Hangi Havuzlar İçin İzin Alınmalı?

Genellikle müstakil, bahçeli evler veya villaların vazgeçilmezi havuzlardır. Bu tip özellikleri barındıran evlerde oturan insanlar, gerek kış aylarında bahçemize estetik bir görüntü katmasıyla, gerekse yaz aylarında havuz başı etkinlikler ve eğlenceler için yaptırmak istemektedir. Ancak havuz sahibi olmak inşaat alanında sınırlı sorumlulukların yanı sıra bazı izinleri yanında getirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havuz yaptırmak isteyenler […]

Dış Mekan Sauna Yapımı

Hamam veya Avrupa’da yaygınlaşmış adıyla Türk Banyosu, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla ve aynı zamanda eğlence amacı için de kullanılan yapılardır. Türk hamamı ısıtılması konusunda iki tür yöntem kullanılmaktadır. Kablolu hamam ısıtması Boru ile hamam ısıtması Hamamlar, mermerlerin altına yerleştirilen kablolar veya borular yardımıyla ısıtılmaktadır. Eski zamanlarda da aynı […]

Hamam Isıtması Nasıl Yapılır?

Hamam veya Avrupa’da yaygınlaşmış adıyla Türk Banyosu, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla ve aynı zamanda eğlence amacı için de kullanılan yapılardır. Türk hamamı ısıtılması konusunda iki tür yöntem kullanılmaktadır. Kablolu hamam ısıtması Boru ile hamam ısıtması Hamamlar, mermerlerin altına yerleştirilen kablolar veya borular yardımıyla ısıtılmaktadır. Eski zamanlarda da aynı […]

Fiberglass Havuzun Özellikleri ve Avantajları

Fiberglass havuzlar daha kısa zamanda tedarik edilip getirildiğinden daha ergonomik ve hızlı kuruluma sahiptir. En büyük avantajlarından biri, kurulumdan sonra direkt olarak kullanıma hazır hale gelmesidir. Fayans, merdiven, tutacak gibi ek parçaların bir bütün olarak var olduğundan, fiyatlarında bir avantaj  sağlar. Fiberglass havuzlarda su kaçağı, su sızdırma problemleri meydana gelmemektedir. Temizliği kolay zemini ve duvarları […]

Buhar Odası Kaç Derece Olmalı?

Buhar odasının nem yoğunluğu %100’e yakın olduğu, sıcaklığın 45 santigrat derece ile 65 santigrat derece arasında değişiklik göstermektedir. Ortamda bulunan nem oranının yüksek olması üst solunum yolu için fayda sağlamaktadır. Buhar odasındaki nem oranın yüksek olması sayesinde ciltteki nem kaybı az olur ve bununla birlikte cilt dışarıdan aldığı nem sayesinde toksinleri dışarı atarken sıvı kaybına […]

Tuzlu Sulu Havuz

Bahçemizde bir havuzumuz olsun, güzel ve eğlenceli vakitler geçirelim, ailemizle veya arkadaşlarımızla keyifli vakitler geçirelim ve aynı zamanda sağlığımıza da biraz etkisi olsun istiyorsak karşımıza çıkan bir diğer seçenek ise tuzlu su havuzlarıdır. Tuzlu su havuzları, denizde yüzmekle evde kendinize bir tuz banyosu yapmak arasında gerçekten keyifli bir ortamdır. Tuzlu su havuzlarının bakımı daha kolay […]

Sığ Havuz Fiyatları

Sıcak yaz günlerinde bahçede kendi havuzumuza sahip olmak herkesin hayalleri arasında yer almaktadır. Havuz yapımı, uzmanlık, yetkinlik ve profesyonellik isteyen bir hizmet türüdür. Bu nedenle alacağınız hizmetlerin belirli bir kalitede olmasını istemek elbette herkesin isteyeceği türden bir istektir. Bu nedenle havuz yapım maliyetleri, 3 temel başlıkta incelenmektedir; Malzeme Kalitesi, Kalifiye işçilik, Tecrübe. Bu durumlar her […]

Site Havuzu Kaç Metre

Site havuzu için standart havuz ölçüleri vardır. Firmamızın yıllardır süren deneyimi ve tecrübemizle birlikte sizin için en ideal site havuz inşaasını yapmak için çalışmaktadır. 32 ila 50 m2 arasında bir değerde inşa edilecek olan bir havuz tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayacaktır. 8×4 metre ya da 5×10 metre arasında yapılan bir site havuzu konakladığınız yerin  havasını değiştirecek, dekor olarak estetik bir […]